Hết hạn đăng ký!

Vòng thi trải nghiệm trực tuyến đã hết hạn đăng ký, Qúy phụ huynh và thí sinh có thể đăng ký Vòng thi cấp Tỉnh/thành phố tại đây!