Hết hạn đăng ký!

Quý vị cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua email:

da1.toefl@iigvietnam.edu.vn

Vòng thi trải nghiệm trực tuyến đã hết hạn đăng ký, Qúy phụ huynh và thí sinh có thể đăng ký Vòng thi cấp Tỉnh/thành phố tại đây!