Responsive image

Đăng ký vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố


1. Kế hoạch tổ chức:

Nội dung

Vòng thi cấp Tỉnh

Hạn đăng ký

24/03/2022

Thời gian thi

24/04/2022

Nội dung thi

Bài thi TOEFL Primary Step 2 gồm 72 câu, thi trong vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục)

Hình thức thi

Trên giấy

Địa điểm thi

Tại trường do Sở chỉ định

Lệ phí thi

730.000đ

2. Cách thức đăng ký và nộp lệ phí:

Cách 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí theo trường đang theo học

- Bước 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại Trường Tiểu học đang theo học, khi đăng ký học sinh lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo mẫu do BTC cung cấp;

- Bước 2: Trường Tiểu học lập danh sách đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức, sau đó gửi danh sách đăng ký bản mềm về đầu mối Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben, CC đầu mối Sở GD&ĐT Yên Bái muộn nhất ngày 24/03/2022 qua địa chỉ email: yenbai.ngoaingu@bigben.edu.vn. Đồng thời chuyển khoản lệ phí thi cho BTC thông qua tài khoản Ngân hàng sau:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY YEN BAI <khoảng cách> TÊN TRƯỜNG <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ <khoảng cách>  TÊN NGƯỜI NỘP TIỀN <khoảng cách> TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY YEN BAI TIEU HOC NGUYEN DUC CANH 0912345678 NGUYEN THI A 500 THI SINH)

Cách 2: Học sinh đăng ký trực tiếp tại văn phòng của Công ty Big Ben tại

- Địa chỉ: : Số nhà 09, Tổ 3, đường Nguyễn Đức Cảnh , Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 085 2226 111

Cách 3: Đăng ký trực tuyến cá nhân

-Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến theo đường link đăng ký sau đây: https://bitly.com.vn/ukyrsf

Hướng dẫn chuyển khoản lệ phí thi:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY YEN BAI <khoảng cách> HỌ VÀ TÊN THÍ SINH <khoảng cách> NGÀY THÁNG NĂM SINH <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤ HUYNH<khoảng cách>TÊN TRƯỜNG<khoảng cách>QUẬN/HUYỆN

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY YEN BAI NGUYEN VAN A 01012006 0912345678 NGUYEN DUC CANH YEN BAI)

- Hạn đăng ký: muộn nhất là ngày 24/03/2022.

1. Kế hoạch tổ chức:

Nội dung

Vòng thi cấp Tỉnh

Hạn đăng ký

24/03/2022

Thời gian thi

24/04/2022

Nội dung thi

Bài thi TOEFL Junior: Gồm 126 câu hỏi trong 115 phút (chưa bao gồm thời gian làm thủ tục dự thi)

- 42 câu phần Nghe hiểu

- 42 câu Ngữ pháp và từ vựng

- 42 câu Đọc hiểu

Hình thức thi

Trên giấy

Địa điểm thi

 Tại Trường do Sở chỉ định

Lệ phí thi

825.000đ

2. Cách thức đăng ký và nộp lệ phí:

Cách 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí theo trường đang theo học

- Bước 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại Trường THCS đang theo học, khi đăng ký học sinh lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo mẫu do BTC cung cấp;

- Bước 2: Trường THCS lập danh sách đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức, sau đó gửi danh sách đăng ký bản mềm về đầu mối Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben, CC đầu mối Sở GD&ĐT Yên Bái muộn nhất ngày 24/03/2022 qua địa chỉ email: yenbai.ngoaingu@bigben.edu.vn. Đồng thời chuyển khoản lệ phí thi cho BTC thông qua tài khoản Ngân hàng sau:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL JUNIOR YEN BAI <khoảng cách> TÊN TRƯỜNG <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ <khoảng cách TÊN NGƯỜI NỘP TIỀN <khoảng cách> TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ >

(Ví dụ: TOEFL JUNIOR YEN BAI THCS NGUYEN DUC CANH 0912345678 NGUYEN THI A 500 TS)

Cách 2: Học sinh đăng ký trực tiếp tại văn phòng của Công ty Big Ben tại

- Địa chỉ: Số nhà 09, Tổ 3, đường Nguyễn Đức Cảnh , Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 085 2226 111

Cách 3: Đăng ký trực tuyến cá nhân

-Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến theo đường link đăng ký sau đây: https://bitly.com.vn/ukyrsf

Hướng dẫn chuyển khoản lệ phí thi:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL JUNIOR YEN BAI <khoảng cách> HỌ VÀ TÊN THÍ SINH <khoảng cách> NGÀY THÁNG NĂM SINH <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤ HUYNH<khoảng cách>TÊN TRƯỜNG<khoảng cách>QUẬN/HUYỆN

(Ví dụ: TOEFL JUNIOR YEN BAI NGUYEN VAN A 01012006 0912345678 NGUYEN DUC CANH YEN BAI)

- Hạn đăng ký: muộn nhất là ngày 24/03/2022.

1. Kế hoạch tổ chức:


Nội dung

Vòng thi cấp Tỉnh

Hạn đăng ký

24/03/2022

Thời gian thi

24/04/2022

Nội dung thi

Thi bài thi quốc tế TOEFL ITP: Gồm 140 câu hỏi trong 115 phút (chưa bao gồm thời gian làm thủ tục dự thi)

- 50 câu hỏi Nghe hiểu

- 40 câu hỏi Cấu trúc – Diễn đạt

- 50 câu hỏi Đọc hiểu

Hình thức thi

Trên giấy

Địa điểm thi

Tại trường do Sở chỉ định

Lệ phí thi

1.090.000đ

2. Cách thức đăng ký và nộp lệ phí:

Cách 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí theo trường đang theo học

- Bước 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp tại Trường THPT đang theo học, khi đăng ký học sinh lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo mẫu do BTC cung cấp;

- Bước 2: Trường THPT lập danh sách đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức, sau đó gửi danh sách đăng ký bản mềm về đầu mối Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben, CC đầu mối Sở GD&ĐT Yên Bái muộn nhất ngày 24/03/2022 qua địa chỉ email yenbai.ngoaingu@bigben.edu.vn. Đồng thời chuyển khoản lệ phí thi cho BTC thông qua tài khoản Ngân hàng sau:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL ITP YEN BAI <khoảng cách> TÊN TRƯỜNG <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ <khoảng cách> TÊN NGƯỜI NỘP TIỀN <khoảng cách> TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

(Ví dụ: TOEFL ITP YEN BAI THPT NGUYEN DUC CANH 0912345678 NGUYEN THI A  500 TS)

Cách 2: Học sinh đăng ký trực tiếp tại văn phòng của Công ty Big Ben tại

- Địa chỉ: Số nhà 09, Tổ 3, đường Nguyễn Đức Cảnh , Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 085 2226 111

Cách 3: Đăng ký trực tuyến cá nhân

-Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến theo đường link đăng ký sau đây: https://bitly.com.vn/ukyrsf

Hướng dẫn chuyển khoản lệ phí thi:

 • Tên tài khoản: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Big Ben
 • Số tài khoản: 66615181666
 • Mở tại: Ngân hàng TP Bank - CN Hoàn Kiếm Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: TOEFL ITP YEN BAI <khoảng cách> HỌ VÀ TÊN THÍ SINH <khoảng cách> NGÀY THÁNG NĂM SINH <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤ HUYNH<khoảng cách>TÊN TRƯỜNG<khoảng cách>QUẬN/HUYỆN

(Ví dụ: TOEFL ITP YEN BAI NGUYEN VAN A 01012006 0912345678 NGUYEN DUC CANH YEN BAI)

- Hạn đăng ký: muộn nhất là ngày 24/03/2022.

Lời chào

Chào mừng Quý phụ huynh và thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge năm học 2021-2022.

TOEFL Challenge là cuộc thi sử dụng hệ thống bài thi TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL iBT của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) làm tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh tham dự. Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đại diện Quốc gia của ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar phát động và tổ chức. Năm học 2021-2022 đánh dấu là mùa giải thứ 10 của cuộc thi.

Tham dự cuộc thi là cơ hội:

 • Giúp các thí sinh thấy được sự tiến bộ về năng lực sử dụng tiếng Anh của mình qua mỗi năm;
 • Giúp các bậc phụ huynh thấy được hiệu quả đầu tư vào việc học tiếng Anh của con mình trong năm qua, thấy được các chương trình đào tạo và trung tâm tiếng Anh mình chọn cho con đã hiệu quả chưa;
 • Kết quả cuộc thi TOEFL Challenge được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận và nhận được sự đánh giá cao từ phía Sở Giáo dục & Đào tạo cũng như các Phòng Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố;
 • Đặc biệt, sau Vòng thi cấp Tỉnh/ Thành phố, các thí sinh sẽ được nhận phiếu điểm TOEFL, phiếu điểm được nhiều trường THCS, THPT và Đại học chất lượng tại Việt Nam sử dụng làm tiêu chí đánh giá, tuyển thẳng hoặc cộng điểm. Với các thí sinh có định hướng du học, phiếu điểm cũng là lợi thế lớn khi được công nhận toàn cầu.

Địa chỉ